Házépítés kulcsrakészen

ÁSZF

Tartalomjegyzék

Jogi alkalmazások

A Kis-Design Bau Kft. szerződéseire a magyar jogot kell alkalmazni
Minden, a jelen szerződés során felmerülő vitás kérdést a felek elsődlegesen békés tárgyalás útján kísérelnek meg rendezni.
Amennyiben adott vitás kérdés eldöntésében a felek nem tudnak megállapodni, úgy a vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, azt A törvényi előírások betartása mellett Bírósági úton rendezhetik.
A jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége, vagy végrehajthatatlansága nem érinti az Általános Szerződési Feltételek egyéb rendelkezéseit.
A jelen ÁSZF megtekinthető a http://www.kissdesignbau.hu/ honlapon, továbbá kérésre a Kiss-Design Bau Kft. munkatársai e-mailben megküldik.
Kategória: