Házépítés kulcsrakészen

ÁSZF

Tartalomjegyzék

Szerzői jogok, jog és kellékszavatosság

Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján a Tervező által elkészített Dokumentáció, beleértve a vázlatokat is a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védelme alatt áll. A jelen Szerződés alapján elkészített terv és ehhez kapcsolódó munkarészek a Tervező tulajdonában maradnak. Építtetőt az elkészített dokumentáció vonatkozásában egyszeri felhasználási jog illeti meg, amit csak a tárgyi ingatlanon használhat fel. A terv egyszeri felhasználásának jogát építtető csak a teljes tervezési díj megfizetésével szerzi meg. A Dokumentáció (vagy annak részei) ismételt felhasználásához, másnak történő átadásához, illetve átengedéséhez a Tervező külön írásbeli engedélye szükséges. Ennek megszegése esetén a Megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik a Tervező felé. A Tervező jogszavatosságot vállal azért, hogy az általa készített Dokumentáción harmadik személynek felhasználási vagy egyéb korlátozó joga nem áll fenn. A Tervező szavatosságot vállal azért, hogy az általa elkészített Dokumentáció a jelen Szerződés aláírásának időpontjában hatályban lévő jogszabályoknak megfelel.
Kategória: