Házépítés kulcsrakészen

ÁSZF

Tartalomjegyzék

A terv-dokumentáció kötelező munkarészei :

 
 • Aláíró lap tervjegyzékkel
 • Helyszínrajz
 • Kitűzési helyszínrajz
 • Utcakép
 • Eltérő szintek alaprajzai
 • Kétirányú Metszet
 • Nézetrajzok
 • Tartószerkezeti tervek
 • Épület műszaki berendezéseinek rendszerterve
 • Műszaki leírás
 • Tervezői költségvetési kiírás
 • Tervezői nyilatkozat
 
 
Tervező nyilatkozik továbbra arról, hogy rendelkezik a kötelező tervezői felelősség biztosítással. Építtető a fennmaradó tervezési díjat köteles megfizetni egyszerű bejelentés esetén a feltöltéskor, építési engedély esetén az esetleges hiánypótlás teljesítésekor. Amennyiben a terv beadását követően javítás, kiegészítés szükséges, úgy azt Tervező díjmentesen pótolja határidőn belül. Amennyiben további szakági terv vagy szakvélemény szükséges, amit tervező ajánlata nem tartalmazott, úgy annak költségét építtető köteles megfizetni.  Nem képezi a Tervdokumentáció részét, a tervezési díj nem tartalmazza:
 
 • Építési telken kívüli területre történő tervezési feladat
 • Geo technikai vizsgálat és jelentés készítése
 • Építési telken kívüli közművek tervezése
 • Kivitelezői ajánlatok értékelése 
 • Árazott költségvetés készítése
 • Gyártmánytervek készítése
 • Kertépítési és útterv terv készítése
 • Belsőépítész tervek készítése
 • Tűzvédelmi, munkavédelmi, technológiai szakvélemény készítése
 • A rendszertervet meghaladó műszaki tartalmú szakági tervek 
 • Az esetleges illetékek és szakhatósági díjak költsége 

Amennyiben a tervezési munka elindítását követő időszakban olyan jogszabályi változás lép életbe mely nem volt tudható és ellehetetleni a terv elkészítését (pl.: építési tilalmat rendelnek), úgy azt szerződő felek "vis majornak " tekintik. Ebben az esetben és a tervezési díjat a készültségi foknak megfelelően az eredeti vállalási ár 80 % - án  fogadják el. Tervező a birtokába jutott üzleti adatokat, információkat köteles üzleti titokként bizalmasan kezelni, azokat a Szerződéssel össze nem függő célra nem használhatja fel, harmadik személynek nem adhatja át. 

Kategória: