Házépítés kulcsrakészen

ÁSZF

Tartalomjegyzék

Lakó, ipari, mezőgazdasági épület tervezése

A Kiss Design - Bau Kft. elsődlegesen a saját beruházásában megépülő épületek tervezését végzi és csak a rendelkezésre álló szabad kapacitásban vállal tervezési munkát. A weblapot látogató érdeklődőnek  a Kft. a továbbiakban, mint Tervező az információ kérésekor meg tudja mondani, hogy milyen időponttal tudja elfogadni a  felkérést. Minden esetben egyedi terv készül, melynél maximálisan figyelembe vesszük az Építtető igényét, elvárását, így egységár nem alkalmazható. Első lépésként előzetes egyeztető megbeszélésre van szükség, ahol egyrészt rögzítésre kerülnek az Építtető adatai, másrészt a Tervezőnek meg kell ismerni az Építtető elképzelését, elvárását. Szükség esetén a Tervező segítségével Építtető meghatározza az előzetes tervezési programot. Amennyiben Építtetőnek már rendelkezésre áll az ingatlan, az építési telek, úgy már az elején lehet pontosítani a feladatot. Ha még nincs meg az ingatlan, úgy annak kiválasztásáig csak feltételesen lehet meghatározni a tervezési programot. Tervező a tervezési program ismeretében 10 naptári napon belül megküldi építtetőnek a tervezési szerződés tervezetet és az árajánlatot. Építtető az egyedi ár és szerződéstervezet birtokában tud dönteni, hogy igényt tart-e a tervezésre. Csak aláírt tervezési megbízás után indul az érdemi munka. A megállapodás tartalmazza mind a Tervező mind az építtető jogát és kötelességét, a terv szállítási és pénzügyi ütemezést és  mellékletként hozzá csatolják  a véglegesített tervezési programot. 
A munka volumenétől függ, hogy a szerződés aláírásakor előleg számla kiállításra kerül-e, vagy sem. A következő lépés, hogy a véglegesített tervezési program alapján tervező maximum 5 vázlatot készít, melyből az építtető döntése alapján vázlattervet készít amit 3 alkalommal pontosítanak. Megrendelő az aláírásával hagyja jóvá a vázlattervet és ekkor a vállalási ár 50% - a válik esedékessé. A terv minden esetben a hatályos jogszabályi előírás szerinti munkarészeket tartalmazza, amit Tervező szakági tervezők bevonásával készít el. Amennyiben a terv beadásához településképi vélemény is szükséges, úgy Építtető és Tervező közösen vesznek részt az előzetes terv-egyeztetésen. Ha Építtető elképzelése és a hatóság véleménye nem egyezik, úgy Építtető és Tervező közösen alakítja ki az új koncepciót amit Tervező díjmentesen kidolgoz és egy alkalommal módosítja azt. Ha a hatóság véleményének ellenére ragaszkodik Építtető az eredeti elképzeléséhez, úgy Tervezőt megilleti a díj 50% - a és  felbonthatja egyoldalúan, jogkövetkezmény nélkül a szerződést, vagy Építtető nyilatkozhat arról, hogy köteles megfizeti a teljes tervezési díjat akkor is, ha azt ennek következtében utasítják el. A tervezési időbe nem számít bele a vázlat Építtető általi jóváhagyási ideje. Tervező szavatolja, hogy a tervet a tervezési programnak és a hatályos jogszabályoknak megfelelően készíti el a kötelező munkarészek csatolásával és benyújtja az engedélyeztetésre illetve feltölti azt az elektronikus rendszerbe.
Kategória: