Házépítés kulcsrakészen

Adatkezelés

Adatvédelmi Tájékoztató

A Kiss Design - Bau Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy minden birtokába kerülő információt diszkréten kezeljen, biztosítsa a személyiségi jogok és személyes adatok védelmét, betartsa a mindenkori hatályos magyar és EU-s jogszabályokat.

  • Adatkezelő:

Kiss Design - Bau Kft.
2315 Szigethalom, Fenyő u. 12. sz. adó szám: 23304484-2-13 Cgj.:13-09-146192
Elérhetőség (adatvédelemmel kapcsolatban is ): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; tel : +36202326292
a továbbiakban, mint : adatkezelő

  • Vonatkozó jogszabályok:

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról a továbbiakban: Adatvédelmi tv., valamint a 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről - vonatkozó előírásai.

  • A kezelt adatok köre

A cég weboldalát a továbbiakban, mint honlapot bárki látogathatja személyes adatok megadása nélkül. A honlap egyes szolgáltatásai regisztrációhoz kötöttek, illetve igénybe vételükhöz személyes adatok megadása szükséges. A szolgáltatást igénybe vevő személytől - a továbbiakban, mint: érintettől - a használni kívánt szolgáltatás típusától függően kér az adatkezelő adatokat:

- általános információ kérése: Név, E-mail cím
- konkrét árajánlat kérése : Név, cím, e-mail cím, telefonszám (cég esetében adószám, cégjegyzékszám)
- konkrét megrendelés: Név, e-mail cím, telefonszám, cím és felhasználási hely (cég esetében adó és cégjegyzék szám)

Az adatkezelés célja a regisztráltak, a személyes adatukat megadó érintettek, kifejezett hozzájárulása alapján, a holnapon az ügyfélkapcsolat során kért információ megadása vagy a létrejött megállapodások teljesítése. Jelen tájékoztató az érintett teljes körű tájékoztatásának minősül.

  • Az adatkezelés célja, időtartama

-  Piackutatás, tájékoztatás nyújtása szolgáltatásainkról, termékeinkről

-  Tájékoztatás nyújtása akcióinkról

-  Megrendelések intézése
 
Az adatkezelő az érintett adatait csak a meghatározott célok megvalósulásáig, fennállásáig kezeli. Adatkezelő nem vezet külön nyilvántartást a honlapon információt kérő ügyfelekről, érintettről.

Amennyiben az érintett a személyes adatainak törlését kéri, az adatkezelő 10 napon belül intézkedik ezek törléséről.

  • Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Személyes adatok megadása, vagy regisztráció illetve a konkrét megrendelés is a jelen adatkezelési feltételek ismeretében történik. A regisztrációról a megadott e-mail címre visszaigazolást küld automatikusan a rendszer. Az adatkezelő a birtokába került adatokat bizalmasan kezeli, illetve erre kötelezi a munkába bevont adatfeldolgozót is. Az adatkezelő csak olyan személyeknek enged hozzáférést a kezelt adatokhoz, amely személyek munkaszerződésben vagy egyéb jogviszony keretében végzett tevékenysége az adatkezelés céljának megvalósításához közvetlenül szükséges. Ennek kapcsán adatkezelő nyilatkozik, hogy harmadik személynek, marketing vagy egyéb célból nem ad tovább sem személyes adatot sem egyéb más tudomására jutott információt. Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható intézkedést az adatok megőrzéséért, de nem vállal felelősséget bűncselekmény vagy természeti katasztrófa, vagy egyéb rajta kívül álló elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, illetéktelen hozzáférésért.
Amennyiben a megállapodás, megrendelés létre jön úgy a megbízás létrejöttével az érintett automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy az ügyfélkapcsolat jellegéből adódóan a megbízás teljesítése érdekében szükségessé válhat a vevő adatok szükség mértékű átadása olyan harmadik személynek, aki a teljesítéshez szükséges vállalkozó vagy szolgáltató. Adatkezelő szavatolja, hogy ettől eltérő esetben harmadik személynek csak érintett külön írásos hozzájárulásával ad ki adatot, információt. A teljesítés érdekében szükségessé válhat az előzetesen megadott személyes adatok, információk utólagos kiegészítése, pontosítása. Az érintett a róla kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról és céljáról történő felvilágosítást kérhet melyre az adatkezelő ésszerű határidőn belül, de legkésőbb a kérelem tudomására jutásától számított 30. napon köteles a kért tájékoztatást megadni.

  • Érintett joga az adatkezeléssel kapcsolatban

- tájékoztatást személyes adatai kezeléséről / a tájékoztatás ingyenes
- személyes adatainak helyesbítését, törlését

• Technikai adatok (cookie-k)
 
A honlap kizárólag olyan cookie-kat (sütiket) használ, amelyek a honlap nézettségi statisztikához szolgáltat adatot, az érintett számítógépén tárolt információhoz nem jut hozzá. Ezek személyes adatokat nem kezelnek, nem alkalmasak rá - ideiglenes cookie-k, amelyek a honlap bezárásával törlésre kerülnek. Állandó cookie-k, amelyek a rögzítés időpontjától számítva egy év múlva kerülnek törlésre. Érintett a cookie-kat bármikor törölheti, illetve blokkolhatja a böngésző adott menüpontjának használatával.

  • Tájékoztató módosítása

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítsa a hatályos jogszabályi keretek közt. Az érintett a honlapnak újbóli használatával elfogadja a módosított tájékoztatót - a módosítás dátumát a „Frissítés” sor jelzi.

  • Jogorvoslati lehetőség

Érintett adatvédelmi jogainak sérelme esetén a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és az Adatvédelmi tv. alapján bírósághoz (törvényszék), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
1530 Budapest, Postafiók: 5.
telefon: +36 -1-391-1400 fax: +36-1-391-1410
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Kategória: